donderdag 18 juli 2019

Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de "Meest Gestelde Vragen", of zoek op trefwoorden rechtsbovenin naast de datum.
Veiligheidsinstructies en vakbekwaamheidsbewijzen

Vakbekwaamheidsbewijzen

Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren Gewasbescherming

Dit bewijs is bedoeld voor mensen die werken in opdracht van een ander, mits een derde persoon aanwezig of beschikbaar is die beschikt over Bedrijfsvoeren Gewasbescherming. Ook agrariërs geboren voor 01-01-1996 mogen volstaan met U.G., mits zij geen personeel in dienst hebben die gewasbeschermingshandelingen doen. 

Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescherming

Bewijs voor iedere professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen.

Vakbekwaamheidsbewijs Distribueren Bestrijdingsmiddelen

Dit bewijs is er voor beheerders van verkooppunten van gewasbeschermingsmiddelen.

Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren + Distribueren

Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren + Distribueren (per 1 aug 2009). Alles van Bedrijfsvoeren en Distribueren samen.

De bewijzen Uitvoeren en Bedrijfsvoeren vormen een gestapeld geheel. Dat betekent dat u voor het verkrijgen van licentie Bedrijfsvoeren, eerst in het bezit moet zijn van de opleidingsvereisten voor licentie Uitvoeren. Per 1 augustus 2009 is Distribueren bestrijdingsmiddelen ontkoppeld. Dit betekent dat de vooropleidingen Uitvoeren en Bedrijfsvoeren niet meer verplicht zijn.

Met het vakbekwaamheidsbewijs Distribueren Bestrijdingsmiddelen, afgegeven na 1 augustus 2009, mag u alleen werkzaam zijn op het gebied van transport en opslag van middelen. Er mag dan geen voorlichting meer gegeven worden. (als u dat wel wilt, moet u ook beschikken over een vakbekwaamheidsbewijs "bedrijfsvoeren").

Een vakbekwaamheidsbewijs is vijf jaar geldig en gaat in op de datum van afgifte van het getuigschrift of diploma. Voor het verlengen van een bewijs, log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Vakbekwaamheidsbewijs Adviseren Gewasbescherming

De bewijzen Uitvoeren en Bedrijfsvoeren en Adviseren vormen een gestapeld geheel. Dat betekent dat u voor het verkrijgen van licentie Adviseren, eerst in het bezit moet zijn van de opleidingsvereisten voor licenties Bedrijfsvoeren en Uitvoeren. Per 1 januari 2019 is de licentie Adviseren verplicht voor professionele adviseurs of teeltbegeleiders.

Vakbekwaamheidsbewijs Mollen- en Woelratten bestrijding

Dit bewijs is voor ieder die met behulp van middelen op basis van fosforwaterstof mollen en of woelratten bestrijdt.

Vakbekwaamheidsbewijs KnaagdierBeheersing op Agrarische bedrijven Vanaf 1 juli 2015.

Voor ieder die op het eigen agrarisch bedrijf biociden toepast voor het afweren of bestrijden van knaagdieren, binnen bedrijfsgebouwen.

Vakbekwaamheidsbewijs KnaagdierBeheersing op Agrarische bedrijven Geintegreerde Beheersing

Vanaf 1 juli 2015. Voor ieder die op het eigen agrarisch bedrijf biociden toepast voor het afweren of bestrijden van knaagdieren, buiten bedrijfsgebouwen. Dit vakbekwaamheidsbewijs is een onderdeel van de verplichte bedrijfscertificering.

Kijk ook bij de rubriek INFORMATIE - DOCUMENTEN in de bijlage "wie moet wat?"

Verlengingseisen bewijzen van vakbekwaamheid gewasbescherming

Thema Veiligheid en Techniek Teelt Transport/Opslag
Vakbekwaamheidsbewijs Totaal verplicht
Uitvoeren Gewasbescherming 4 deelnames Minimaal 1 deelname verplicht Mogelijke deelname Mogelijke deelname
Bedrijfsvoeren Gewasbescherming* 4 deelnames Minimaal 1 deelname verplicht Minimaal 1 deelname verplicht Mogelijke deelname
Bedrijfsvoeren + Distribueren 5 deelnames Minimaal 1 deelname verplicht Minimaal 1 deelname verplicht Minimaal 1 deelname verplicht
Distribueren Bestrijdingsmiddelen tot ingangsdatum 01-01-2019 3 deelnames Mogelijke deelname Mogelijke deelname Minimaal 1 deelname verplicht
Distribueren Bestrijdingsmiddelen vanaf ingangsdatum 01-01-2019 2 deelnames Minimaal 2 deelnames
Adviseren Gewasbescherming 5 deelnames, allen te volgen in de competentie Adviseren Gewasbescherming. Keuze uit de thema’s: Adviseren teelt, Onderzoek en Innovatie, Kennis- en Informatieoverdracht. Elk thema dienst minstens één maal gevolgd te worden.
*Als u naast een vakbekwaamheidsbewijs “Uitvoeren” ook nog een bewijs “Bedrijfsvoeren” heeft, is het voldoende alleen “Bedrijfsvoeren” te verlengen.

Verlengingseisen bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming + knaagdierbeheersing

De aantekening KBA is verplicht vanaf 1 juli 2015 op uw licentie wanneer u aan chemisch knaagdierbeheersing doet op uw eigen bedrijf. Vooruitlopend kunt u bij uw verlenging deze aantekening behalen door het volgen van een extra bijeenkomst over knaagdierbeheersing.

Thema Veiligheid en Techniek Teelt Transport/Opslag KBA
Vakbekwaamheidsbewijs Totaal verplicht    
Uitvoeren Gewasbescherming + Knaagdierbeheersing 5 deelnames Minimaal 1 deelname verplicht Mogelijke deelname Mogelijke deelname 1 deelname verplicht
Bedrijfsvoeren Gewasbescherming* + Knaagdierbeheersing 5 deelnames Minimaal 1 deelname verplicht Minimaal 1 deelname verplicht        Mogelijke deelname            1 deelname verplicht
Bedrijfsvoeren + Distribueren + Knaagdierbeheersing 6 deelnames Minimaal 1 deelname verplicht

Minimaal 1 deelname verplicht            

Minimaal 1 deelname verplicht 1 deelname verplicht
Distribueren Bestrijdingsmiddelen tot ingangsdatum 01-01-2019 3 deelnames Mogelijke deelname Mogelijke deelname Minimaal 1 deelname verplicht                 n.v.t
Distribueren Bestrijdingsmiddelen vanaf ingangsdatum 01-01-2019 2 deelnames Minimaal 2 deelname s verplicht n.v.t
Knaagdierbeheersing** KBA of KBA-GB 1 deelname       1 deelname verplicht
Adviseren Gewasbescherming 5 deelnames, allen te volgen in de competentie Adviseren Gewasbescherming. Keuze uit de thema’s: Adviseren teelt, Onderzoek en Innovatie, Kennis- en Informatieoverdracht. Elk thema dienst minstens één maal gevolgd te worden.

*Als u naast een vakbekwaamheidsbewijs “Uitvoeren + KBA” ook nog een bewijs “Bedrijfsvoeren + KBA” heeft, is het voldoende alleen “Bedrijfsvoeren” te verlengen.
** Het vakbekwaamheidsbewijs KBA-GB kan alleen behaald worden d.m.v. een examen. De opleiding KBA is een verplichte vooropleiding. KBA-GB sluit de KBA bevoegdheid in.


Veiligheidsinstructies

Erkende veiligheidsinstructies moeten gebruikt worden voor de volgende werkzaamheden:

 1. het bedienen van een volledig gesloten zaadcoatingsmachine;
 2. het in een laboratorium ten behoeve van plantaardige weefselkweek in vitro gebruiken of voorhanden hebben van gewasbeschermingsmiddelen die volgens de desbetreffende toelating zijn bestemd om de levensprocessen van planten te beïnvloeden;
 3. het bestrijden van aardappelopslag door middel van een gewasbeschermingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat door middel van handapparatuur, voor zover de apparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 4. het doden van ongewenste planten met handapparatuur gevuld met een gewasbeschermingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat bij de selectie van bolgewassen en andere planten ten behoeve van veredeling, voor zover de apparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming...
 5. pleksgewijze onkruidbestrijding met handapparatuur gevuld met een gewasbeschermingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat in gewassen en natuurgebieden, voor zover de apparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 6. pleksgewijze onkruidbestrijding met handbediende slangen voorzien van spuitdop en afschermkap verbonden aan een trekker met spuittank gevuld met een gewasbeschermingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat in gewassen, voor zover de spuittank is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 7. stobbebehandeling met handapparatuur gevuld met een gewasbeschermingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat in gewassen en natuurgebieden, voor zover de apparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 8. toepassing van bewortelingspoeders op basis van indolylboterzuur;
 9. uithangen van dispensers met middelen op basis van feromonen voor feromoonverwarring in fruitteeltgewassen;
 10. insmeren van stammen met middelen op basis van kwartszand voor wildafweer in fruitteeltgewassen;
 11. het vullen van bewaarbakken voor na de oogst van snijbloemen met een gebruiksklare oplossing naoogst toedienen van houdbaarheidsmiddelen aan bewaarbakken met snijbloemen m.u.v. middelen met gevaarsymbool Xn schadelijk, voor zover de oplossing is bereid door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 12. het poten van aardappels met een trekker en aardappelpootmachine waarbij via poederdoseer-apparatuur middel(en) op basis van pencycuron worden toegediend tegen Rhizoctonia, voor zover de poederdoseerapparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 13. het bedienen van een machine voor fytodrip in uitgangsmateriaal, voor zover de machine is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid.

(tekst afkomstig uit Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden artikel 6.3a)

Een erkende instructie is vijf jaar geldig en kan door meerdere bedrijven gebruikt worden. Het beoordelen van een ingediende Veiligheidsinstructie bij Bureau Erkenningen kost € 50,-- ex BTW

Een gevolgde instructie blijft vijf jaar geldig, ook op verschillende bedrijven.

Zie ook INFORMATIE - DOCUMENTEN in de bijlage "alles over Veiligheidsinstructies"

De volledige tekst is terug te vinden in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en Biociden art 6.7

Copyright 2018 (c) Bureau Erkenningen