woensdag 26 juni 2019

Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de "Meest Gestelde Vragen", of zoek op trefwoorden rechtsbovenin naast de datum.
Geldige diploma's
De volgende diploma’s, certificaten of getuigschriften geven rechtstreeks recht op (een deel van) een licentie, mits het document niet ouder is dan vijf jaar. De module gewasbescherming A, B of C dient voldoende afgesloten te zijn.

Voor mensen met een niet Nederlands diploma geldt ook: "de houder van een bewijs van vakbekwaamheid beheerst de Nederlandse taal op zodanig niveau dat voorschriften op etiketten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en andere voor de toepassing van de wet geldende voorschriften begrepen en uitgevoerd kunnen worden." (Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden: H5, Art 19-3, van 5 september 2007; Staatsblad 2007 - 334)
De kosten van een eventuele taaltoets komen voor rekening van de aanvrager.

Leerlingen of cursisten van een AOC worden rechtsreeks door de school aan Bureau Erkenningen gemeld.

INDIVIDUELE AANVRAGEN INDIENEN VIA DE WEBSITE

Uitvoeren Gewasbescherming

Belgische diploma's
1.26[België] Getuigschrift cursus FytofarmaciePraktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw; Roeselare. Licentie 1 afgegeven na inzage in het vakkenpakket dat onder andere bestond uit insectenleer, fytopathologie, fytofarmaceutische producten en de technologie van hun toepassing, toxicologie van bestrijdingsmiddelen en wet- en regelgeving mbt bestrijdingsmiddelen.
1.31Attest van vorming i.v.m. gebruik, verkoop en bewaring van gewasbeschermingsmiddelen. Afgegeven in het secundair onderwijs, studierichting dier- en landbouwtechnische wetenschappenattest geeft recht op de Belgische fytolicentie erkend verkoper etc.
1.32[België] Fytolicentie P1Geldig bewijs vanaf ingangsdatum + vijf jaar.
2.06[België] Getuigschrift erkend verkoper en erkend gebruiker van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
2.07[België] Getuigschrift Provinciaal Instituut voor Biotechnisch onderwijs (PIBO)Technisch secundair onderwijs - richting Landbouwteelten., Tongeren. Licentie 2 afgegeven na inzage in het volledige vakkenpakket: insectenleer, teelttechniek, resistentiemanagement fytopathologie, fytofarmaceutische producten en de technologie van hun toepassing, planning gewasbescherming, algemene begrippen over de toxicologie der bestrijdingsmiddelen en over de wetgeving en reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen. Per 1-9-2012 de studierichtingen:Landbouwtechnische Wetenschappen; Planttechnische Wetenschappen; Natuur-en Groentechnische Wetenschappen; Landbouw; Tuinbouw en Groenvoorziening; Land-en Tuinbouwmechanisatie.
Deense diploma's
1.27[Deens] Uddannelsesbevis of het Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat
Duitse diploma's
1.28[Duits] Prüfungszeugnis Gärtner Fachrichtung Zierpflanzenbau
1.29[Duits] Prüfungszeugnis Gärtner Fachrichtung Obstbau
2.08Sachkundenachweis fuer die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
Engelse diploma's
2.09[Engels] BASIS Professional Register for Practitioners Providing Professional Pesticide & Nutricional Advicegeeft recht op verlenging NL bewijs tot vervaldatum BASIS Reg
Nederlandse diploma's
1.01Getuigschrift Uitvoeren Gewasbescherming of Certificaat Gewasbescherming A
2.01Getuigschrift Bedrijfsvoeren Gewasbescherming of Certificaat Gewasbescherming B (licentie 2)
3.01Getuigschrift Gewasbescherming C of Distribueren bestrijdingsmiddelen.
Poolse diploma's
1.35[Pools] Verklaring van scholing op gebied van gewasbeschermingafgegeven sinds mei 2013 doorOśrodek Doradztwa Rolnieczego’ te Boguchwała

Bedrijfsvoeren Gewasbescherming

Belgische diploma's
2.06[België] Getuigschrift erkend verkoper en erkend gebruiker van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
2.07[België] Getuigschrift Provinciaal Instituut voor Biotechnisch onderwijs (PIBO)Technisch secundair onderwijs - richting Landbouwteelten., Tongeren. Licentie 2 afgegeven na inzage in het volledige vakkenpakket: insectenleer, teelttechniek, resistentiemanagement fytopathologie, fytofarmaceutische producten en de technologie van hun toepassing, planning gewasbescherming, algemene begrippen over de toxicologie der bestrijdingsmiddelen en over de wetgeving en reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen. Per 1-9-2012 de studierichtingen:Landbouwtechnische Wetenschappen; Planttechnische Wetenschappen; Natuur-en Groentechnische Wetenschappen; Landbouw; Tuinbouw en Groenvoorziening; Land-en Tuinbouwmechanisatie.
2.10Bachelor in de Agro- en BiotechnologieKatholieke Hogeschool Kempen: afstudeerrichting Landbouw
2.11Bachelor in de Agro- en BiotechnologieHogeschool Gent: Afstudeerrichting Landbouw (plantaardige en dierlijke productie), Groenmanagment richting Plantmanagement (Tuinbouw) en Groenmanagement richting Groenmanagment van de Hogeschool Gent. De diplomalijst dient te bevatten de modeltrajecten 1, 2 en 3.
2.12[België] Fytolicentie P2geldig bewijs vanaf ingangsdatum + vijf jaar
6.13[België] Fytolicentie P3geldig bewijs vanaf ingangsdatum + vijf jaar
Duitse diploma's
2.08Sachkundenachweis fuer die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
Engelse diploma's
2.09[Engels] BASIS Professional Register for Practitioners Providing Professional Pesticide & Nutricional Advicegeeft recht op verlenging NL bewijs tot vervaldatum BASIS Reg
Nederlandse diploma's
2.01Getuigschrift Bedrijfsvoeren Gewasbescherming of Certificaat Gewasbescherming B (licentie 2)

Bedrijfsvoeren + Distribueren

Belgische diploma's
6.13[België] Fytolicentie P3geldig bewijs vanaf ingangsdatum + vijf jaar

Mollen en woelratten

Nederlandse diploma's
4.01Getuigschrift Mollen- en woelrattenbestrijding.

Distribueren Bestrijdingsmiddelen

Belgische diploma's
6.13[België] Fytolicentie P3geldig bewijs vanaf ingangsdatum + vijf jaar
Nederlandse diploma's
3.01Getuigschrift Gewasbescherming C of Distribueren bestrijdingsmiddelen.

Adviseren Gewasbescherming

Belgische diploma's
6.13[België] Fytolicentie P3geldig bewijs vanaf ingangsdatum + vijf jaar
Nederlandse diploma's
30.00Adviseren gewasbeschermingCertificeerbare eenheid "adviseren gewasbescherming" onderdeel uit HBO module Tuin- en Akkerbouw.
Copyright 2018 (c) Bureau Erkenningen