vrijdag 19 oktober 2018

Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de "Meest Gestelde Vragen", of zoek op trefwoorden rechtsbovenin naast de datum.
Geldige diploma's
De volgende diploma’s, certificaten of getuigschriften geven rechtstreeks recht op (een deel van) een licentie, mits het document niet ouder is dan vijf jaar. De module gewasbescherming A, B of C dient voldoende afgesloten te zijn.

Voor mensen met een niet Nederlands diploma geldt ook: "de houder van een bewijs van vakbekwaamheid beheerst de Nederlandse taal op zodanig niveau dat voorschriften op etiketten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en andere voor de toepassing van de wet geldende voorschriften begrepen en uitgevoerd kunnen worden." (Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden: H5, Art 19-3, van 5 september 2007; Staatsblad 2007 - 334)
De kosten van een eventuele taaltoets komen voor rekening van de aanvrager.

Leerlingen of cursisten van een AOC worden rechtsreeks door de school aan Bureau Erkenningen gemeld.

INDIVIDUELE AANVRAGEN INDIENEN VIA DE WEBSITE

Uitvoeren Gewasbescherming

Belgische diploma's
1.26[België] Getuigschrift cursus FytofarmaciePraktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw; Roeselare. Licentie 1 afgegeven na inzage in het vakkenpakket dat onder andere bestond uit insectenleer, fytopathologie, fytofarmaceutische producten en de technologie van hun toepassing, toxicologie van bestrijdingsmiddelen en wet- en regelgeving mbt bestrijdingsmiddelen.
1.31Attest van vorming i.v.m. gebruik, verkoop en bewaring van gewasbeschermingsmiddelen. Afgegeven in het secundair onderwijs, studierichting dier- en landbouwtechnische wetenschappenattest geeft recht op de Belgische fytolicentie erkend verkoper etc.
1.32[België] Fytolicentie P1Geldig bewijs vanaf ingangsdatum + vijf jaar.
2.06[België] Getuigschrift erkend verkoper en erkend gebruiker van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
2.07[België] Getuigschrift Provinciaal Instituut voor Biotechnisch onderwijs (PIBO)Technisch secundair onderwijs - richting Landbouwteelten., Tongeren. Licentie 2 afgegeven na inzage in het volledige vakkenpakket: insectenleer, teelttechniek, resistentiemanagement fytopathologie, fytofarmaceutische producten en de technologie van hun toepassing, planning gewasbescherming, algemene begrippen over de toxicologie der bestrijdingsmiddelen en over de wetgeving en reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen. Per 1-9-2012 de studierichtingen:Landbouwtechnische Wetenschappen; Planttechnische Wetenschappen; Natuur-en Groentechnische Wetenschappen; Landbouw; Tuinbouw en Groenvoorziening; Land-en Tuinbouwmechanisatie.
Deense diploma's
1.27[Deens] Uddannelsesbevis of het Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat
Duitse diploma's
1.28[Duits] Prüfungszeugnis Gärtner Fachrichtung Zierpflanzenbau
1.29[Duits] Prüfungszeugnis Gärtner Fachrichtung Obstbau
2.08Sachkundenachweis fuer die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
Engelse diploma's
2.09[Engels] BASIS Professional Register for Practitioners Providing Professional Pesticide & Nutricional Advicegeeft recht op verlenging NL bewijs tot vervaldatum BASIS Reg
Nederlandse diploma's
1.01Getuigschrift Uitvoeren Gewasbescherming of Certificaat Gewasbescherming A
1.01Getuigschrift Uitvoeren Gewasbescherming of Certificaat Gewasbescherming A
1.02Certificaat Verzorgen Gewas 
1.03Certificaat Verzorgen teeltin de afdeling plantenteelt
1.04Certificaat Verzorgen Veehouderijbedrijf
1.05Certificaat Verzorgen Paardenhouderijbedrijf
1.06Certificaat Uitvoeren Beschermings- en Bestrijdingswerkzaamhedenin de afdeling groene ruimte
1.07Certificaat Verzorgen onderhoud terreinvoorziening en gewasbeschermingin de afdeling groene ruimte
1.08Certificaat Verzorgen Gewasbescherming
1.09Getuigschrift Inzetten Gewasbescherming
1.10Diploma Beginnend Beroepsbeoefenaar Plantenteelt
1.11Diploma Beginnend Beroepsbeoefenaar Veehouderijdiploma in de afdeling plantenteelt
1.12Diploma Beginnend Beroepsbeoefenaar Paardenhouderij  en Paardensportdiploma in de afdeling paardenhouderij en paardensport 
1.13Diploma Beginnend Beroepsbeoefenaar Groene Ruimtediploma in de afdeling groene ruimte
1.14Diploma Gespecialiseerd beroepsbeoefenaardiploma in de afdeling plantenteelt (akkerbouw, bloementeelt, bollenteelt, boomteelt, fruitteelt, loonwerk, paddestoelenteelt, potplantenteelt, groenteteelt) of in de afdeling veehouderij 
1.15Diploma Zelfstandig Beroepsbeoefenaar (ZB)diploma in de afdeling paardenhouderij en paardensport
1.16Diploma Zelfstandig Beroepsbeoefenaar Klein Groendiploma in de afdeling groene ruimte
1.17Diploma Zelfstandig Beroepsbeoefenaardiploma in de afdeling veehouderij
1.18Diploma Kader Functionaris Groenbeheerdiploma in de afdeling groene ruimte
1.19Diploma Kader Functionarisdiploma in de afdeling paardenhouderij en paardensport
1.20Diploma Kader Functionarisdiploma in de afdeling veehouderij
1.21Diploma Kaderfunctionaris Bos- en NatuurbeheerHelicon, Velp Nederland, Licentie 1 afgegeven na inzage in het vakkenpakket, onderdeel van het pakket was 'Onderhouden terreinvoorzieningen en gewasbescherming'.
1.22Diploma Hoger Agrarisch Onderwijs, met daarop of daarbij de aantekening dat is voldaan aan de eindtermen behorend bij Gewasbescherming A of B (licentie 1 of 2)-afgegeven voor 01-10-2012afgegeven voor 1 oktober 2012: afstudeerrichtingen (Nederlandse) Landbouw, Tuinbouw, Tropische tuinbouw, Bosbouw, Bos-en natuurbeheer, Plantenteelt, Veehouderij of de daaronder vallende differentiaties. Met daarop of daarbij de aantekening dat is voldaan aan de eindtermen behorend bij Gewasbescherming A (licentie 1)
1.23Diploma bacheloropleiding Tuin- en Akkerbouw-afgegeven voor 01-10-2012afgegeven voor 1 oktober 2012: Hogeschool INHolland Delft, Nederland. Licentie 1 afgegeven na inzage in het vakkenpakket waarin onder andere de onderwijseenheid Gewasbescherming en bemesting was opgenomen.
1.24Diploma Hoger Beroepsonderwijs Tuinbouw en Akkerbouw-afgegeven voor 01-10-2012afgegeven voor 1 oktober 2012: Hogeschool INHolland Delft, Nederland. Licentie 1 afgegeven na inzage in het vakkenpakket waarin onder andere de onderwijseenheid Gewasbescherming en bemesting was opgenomen.
1.25Diploma Agrarische Pedagogische Hogeschool-afgegeven voor 01-10-2012afgegeven voor 1 oktober 2012: afstudeerrichtingen Plantenteelt en -verwerking of Dieren-/Veehouderij en –verwerking. Met daarop of daarbij de aantekening dat is voldaan aan de eindtermen behorend bij Gewasbescherming A (licentie 1)
2.01Getuigschrift Bedrijfsvoeren Gewasbescherming of Certificaat Gewasbescherming B (licentie 2)
2.02Certificaat Verzorgen gewasbeschermingcertificaat in de afdeling plantenteelt in combinatie met een certificaat uitvoeren … teelt (bijvoorbeeld 2e tak open teelt) of een certificaat bedrijfsvoeren … gewassen (bijvoorbeeld veldgewassen)
2.03Diploma Kader Functionaris Plantenteeltdiploma in de afdeling plantenteelt (akkerbouw, bloementeelt, bollenteelt, boomteelt, fruitteelt, loonwerk, paddestoelenteelt, potplantenteelt, groenteteelt)
2.04Diploma Zelfstandig Beroepsbeoefenaar Plantenteelt   
2.05Diploma Hoger Agrarisch Onderwijsafgegeven voor 1 oktober 2012: diploma/getuigschrift voorzien van een aantekening dat aan de eindtermen voor de licentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming is voldaan
3.01Getuigschrift Gewasbescherming C of Distribueren bestrijdingsmiddelen.
Poolse diploma's
7.1[Pools] Verklaring van scholing op gebied van gewasbeschermingafgegeven sinds mei 2013 doorOśrodek Doradztwa Rolnieczego’ te Boguchwała

Bedrijfsvoeren Gewasbescherming

Belgische diploma's
2.06[België] Getuigschrift erkend verkoper en erkend gebruiker van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
2.07[België] Getuigschrift Provinciaal Instituut voor Biotechnisch onderwijs (PIBO)Technisch secundair onderwijs - richting Landbouwteelten., Tongeren. Licentie 2 afgegeven na inzage in het volledige vakkenpakket: insectenleer, teelttechniek, resistentiemanagement fytopathologie, fytofarmaceutische producten en de technologie van hun toepassing, planning gewasbescherming, algemene begrippen over de toxicologie der bestrijdingsmiddelen en over de wetgeving en reglementering betreffende de bestrijdingsmiddelen. Per 1-9-2012 de studierichtingen:Landbouwtechnische Wetenschappen; Planttechnische Wetenschappen; Natuur-en Groentechnische Wetenschappen; Landbouw; Tuinbouw en Groenvoorziening; Land-en Tuinbouwmechanisatie.
2.10Bachelor in de Agro- en BiotechnologieKatholieke Hogeschool Kempen: afstudeerrichting Landbouw
2.11Bachelor in de Agro- en BiotechnologieHogeschool Gent: Afstudeerrichting Landbouw (plantaardige en dierlijke productie), Groenmanagment richting Plantmanagement (Tuinbouw) en Groenmanagement richting Groenmanagment van de Hogeschool Gent. De diplomalijst dient te bevatten de modeltrajecten 1, 2 en 3.
2.12[België] Fytolicentie P2geldig bewijs vanaf ingangsdatum + vijf jaar
6.13[België] Fytolicentie P3geldig bewijs vanaf ingangsdatum + vijf jaar
Duitse diploma's
2.08Sachkundenachweis fuer die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
Engelse diploma's
2.09[Engels] BASIS Professional Register for Practitioners Providing Professional Pesticide & Nutricional Advicegeeft recht op verlenging NL bewijs tot vervaldatum BASIS Reg
Nederlandse diploma's
2.01Getuigschrift Bedrijfsvoeren Gewasbescherming of Certificaat Gewasbescherming B (licentie 2)
2.02Certificaat Verzorgen gewasbeschermingcertificaat in de afdeling plantenteelt in combinatie met een certificaat uitvoeren … teelt (bijvoorbeeld 2e tak open teelt) of een certificaat bedrijfsvoeren … gewassen (bijvoorbeeld veldgewassen)
2.03Diploma Kader Functionaris Plantenteeltdiploma in de afdeling plantenteelt (akkerbouw, bloementeelt, bollenteelt, boomteelt, fruitteelt, loonwerk, paddestoelenteelt, potplantenteelt, groenteteelt)
2.04Diploma Zelfstandig Beroepsbeoefenaar Plantenteelt   
2.05Diploma Hoger Agrarisch Onderwijsafgegeven voor 1 oktober 2012: diploma/getuigschrift voorzien van een aantekening dat aan de eindtermen voor de licentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming is voldaan
3.01Getuigschrift Gewasbescherming C of Distribueren bestrijdingsmiddelen.

Bedrijfsvoeren + Distribueren

Belgische diploma's
6.13[België] Fytolicentie P3geldig bewijs vanaf ingangsdatum + vijf jaar

Mollen en woelratten

Nederlandse diploma's
4.01Getuigschrift Mollen- en woelrattenbestrijding.

Distribueren Bestrijdingsmiddelen

Belgische diploma's
6.13[België] Fytolicentie P3geldig bewijs vanaf ingangsdatum + vijf jaar
Nederlandse diploma's
3.01Getuigschrift Gewasbescherming C of Distribueren bestrijdingsmiddelen.
Copyright 2018 (c) Bureau Erkenningen