Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de meest gestelde vragen (FAQ)

Of zoek op trefwoorden

FAQ

Frequently Asked Questions (Veel gestelde vragen)

Welke regels gelden voor het gebruik van een gesloten zaadcoatingsmachine?

Ook een zaadcoatingsmachine moet bijgevuld worden met gewasbeschermingsmiddel. Dat mag alleen door een medewerker met Uitvoeren gewasbescherming of Bedrijfsvoeren. De werknemer met de veiligheidsinstructie voor werken met een volledig gesloten zaadcoatingsmachine mag niet met het middel in aanraking komen. Er is sprake van een "volledige gesloten zaadcoatingsmachine" indien er geen delen van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel ongecontroleerd buiten de zaadcoatingsmachine komen. De werknemer met veiligheidsinstructie komt zo niet in aanraking met het gewasbeschermingsmiddel.


Welke knaagdieren worden bedoeld bij het vakbekwaamheidsbewijs KBA

Bruine rat, zwarte rat en huismuis. Konijnen, hazen en spitsmuizen zijn geen knaagdieren, hun gebit is afwijkend.


Welke dieren vallen onder het vakbekwaamheidsbewijs mollen en woelratten

Dit vakbekwaamheidsbewijs geldt voor het bestrijden van alleen mollen en woelratten met fosforwaterstoftabletten (mollentabletten)


Welk nummer kan ik bellen voor informatie?

De RVO beantwoordt uw vragen. U kunt kijken op rvo.nl. U kunt bellen met het telefoonnummer voor particulieren 088-042 47 47, bedrijven bellen met 088-042 42 42. Vanuit het buitenland kan gebeld worden naar: +31 70 379 80 00. Dit nummer is niet gratis.


Kan ik een Belgisch vakbekwaamheidsbewijs krijgen op basis van een Nederlands vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming?

Ja, u vraagt deze aan via www.fytolicentie.be. Het Nederlandse UG geeft de Belgische Fytolicentie P1. Het Nederlandse BG geeft het Belgische Fytolicentie P2. Het Nederlandse DB geeft de Belgische Fytolicentie P3.


Wat is het bankrekeningnummer van Bureau Erkenningen?

Het bankrekeningnummer (IBAN) is NL27 RABO 0387 0446 04


Wat is een veiligheidsinstructie?

Een door Bureau Erkenningen goedgekeurd plan, om werknemers te instrueren voor het uitvoeren van één bepaalde handeling. De goedgekeurde handelingen zijn voorgeschreven in de Regeling gewasbescherming en biociden. De veiligheidsinstructie wordt gegeven door een medewerker van het bedrijf die in het bezit is van een licentie gewasbescherming.


Waarom moet ik een vakbekwaamheidsbewijs hebben?

Dit wordt verplicht door de rijksoverheid. Zonder vakbekwaamheidsbewijs mag u geen professionele bestrijdingsmiddelen kopen, in bezit hebben en/of toepassen. De samenleving vindt bestrijdingsmiddelen risicovol en wil het gebruik en de afhankelijkheid van de middelen verminderen. Kennis van planten, groeiomstandigheden en gewasverzorging zijn permanent in ontwikkeling en bieden telkens nieuwe mogelijkheden om de afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen te verminderen.


Waaraan moet een houder met een niet Nederlands diploma voldoen?

Voor mensen met een niet Nederlands diploma geldt naast de inhoudelijke diploma eisen ook, dat de houder van een bewijs van vakbekwaamheid de Nederlandse taal op een zodanig niveau beheerst, dat voorschriften op etiketten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en andere voor de toepassing van de wet geldende voorschriften begrepen en uitgevoerd kunnen worden. (Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden: H5, Art 19-3, van 5 september 2007; Staatsblad 2007 - 334). De kosten van een eventuele taaltoets komen voor rekening van de aanvrager.


Waar kan ik examen IPM-KBA doen?

Examens IPM-KBA worden afgenomen door groene MBO's, de AOC's en Terra trainingen. Dit betreft de certificering van personen op een agrarisch bedrijf. Deze certificering is pas compleet als ook het bedrijf is gecertificeerd. Audits voor het bedrijf worden afgenomen door een gespecialiseerd bedrijf. Bij het KPMB is een aanvraagformulier Bedrijfsregistratie beschikbaar.


Voor wie is het vakbekwaamheidsbewijs IPM KBA bestemd?

Voor agrarische ondernemers of werknemers op het eigen bedrijf in combinatie met een bedrijfscertificaat. Alle andere personen dienen een vakbekwaamheidsbewijs voor professionele plaagdierbeheersing te hebben.


Voor wie is een veiligheidsinstructie bedoeld.

Voor de werknemer die geen vakbekwaamheidsbewijs heeft.


Voor welke handelingen is een Veiligheidsinstructie nodig?

Voor dertien verschillende handelingen

 • het bedienen van een volledig gesloten zaadcoatingsmachine;
 • het in een laboratorium ten behoeve van plantaardige weefselkweek in vitro gebruiken of voorhanden hebben van gewasbeschermingsmiddelen die volgens de desbetreffende toelating zijn bestemd om de levensprocessen van planten te beïnvloeden;
 • het bestrijden van aardappelopslag door middel van een gewasbeschermingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat door middel van handapparatuur, voor zover de apparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 • het doden van ongewenste planten met handapparatuur gevuld met een gewasbeschermingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat bij de selectie van bolgewassen en andere planten ten behoeve van veredeling, voor zover de apparatuur is gevuld dient u door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid.
 • pleksgewijze onkruidbestrijding met handapparatuur gevuld met een gewasbescher-mingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat in gewassen en natuurgebieden, voor zover de apparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 • pleksgewijze onkruidbestrijding met handbediende slangen voorzien van spuitdop en afschermkap verbonden aan een trekker met spuittank gevuld met een gewasbescher-mingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat in gewassen, voor zover de spuittank is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 • stobbebehandeling met handapparatuur gevuld met een gewasbeschermingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat in gewassen en natuurgebieden, voor zover de apparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 • toepassing van bewortelingspoeders op basis van indolylboterzuur;
 • uithangen van dispensers met middelen op basis van feromonen voor feromoonverwarring in fruitteeltgewassen;
 • insmeren van stammen met middelen op basis van kwartszand voor wildafweer in fruitteeltgewassen;
 • het vullen van bewaarbakken voor na de oogst van snijbloemen met een gebruiksklare oplossing naoogst toedienen van houdbaarheidsmiddelen aan bewaarbakken met snijbloemen m.u.v. middelen met gevaarsymbool Xn schadelijk, voor zover de oplossing is bereid door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 • het poten van aardappels met een trekker en aardappelpootmachine waarbij via poederdoseer-apparatuur middel(en) op basis van pencycuron worden toegediend tegen Rhizoctonia, voor zover de poederdoseerapparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 • het bedienen van een machine voor fytodrip in uitgangsmateriaal, voor zover de machine is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid.

Voor elke handeling is een andere instructie nodig


Op welke browser werkt www.erkenningen het best?

Google Chrome


Mijn organisatie wil zelf kennisbijeenkomsten gaan organiseren. Hoe worden wij kennisaanbieder?

Stuur een e-mail bericht naar info@erkenningen.nl. Geef aan wat voor organisatie u bent en wie uw contactpersoon is. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden.


Mag ik met een middel dat ik zonder vakbekwaamheidsbewijs kan kopen, een bestrijding in het veld uitvoeren?

Meestal niet. U mag het middel alleen gebruiken voor de toepassingen die op het etiket staan.


Mag ik de veiligheidsinstructie van een ander gebruiken?

Ja dat mag, mits de instructie nog geldig is en over het te behandelen onderwerp gaat.


Mag iemand zonder vakbekwaamheidsbewijs middelen kopen?

Alleen niet-professionele middelen, welke uitsluitend mogen worden gebruikt voor wat er op het etiket staat.


Mag iedereen een veiligheidsinstructie geven?

Nee; alleen als de instructeur in het bezit is van een vakbekwaamheidsbewijs.


Mag een licentiehouder met KBA-GB meteen rodenticiden inzetten?

Nee, u werkt volgens een handelingsprotocol. Het gebruik van rodenticiden is de laatste stap van de geïntegreerde beheersingsaanpak. U neemt eerst maatregelen om knaagdieren te voorkomen, gevolgd door niet-chemisch beheersen van knaagdieren. Daarna mag u - indien nog nodig - rodenticiden gebruiken. Uw bedrijf voldoet aan de certificeringseisen, dat betekent dat u werkt volgens het handelingsprotocol en dat uw bedrijf wordt meegenomen in audits over het gebruik van rodenticiden.


KBA-GB registratie lukt niet want e-mail komt niet aan.

Ga opnieuw via erkenningen.nl naar Registratie agrariër en pas het e-mail adres aan in bestaande gegevens. Dan wordt de verificatie mail opnieuw gestuurd naar het aangepast e-mailadres.


Ik heb een licentie KBA. Is deze nog bruikbaar na 01-01-2023?

Per 01-01-2023 is uw licentie KBA bruikbaar voor gebruik van middelen met oude etiketten.

Wel blijft de licentie KBA geldig gedurende de looptijd die vermeld staat op uw licentie. Mocht u een licentie IPM-KBA (persoonscertificering) willen halen, dan heeft u wellicht op basis van uw geldige licentie KBA recht op een verkorte cursus, gevolgd door het examen IPM-KBA.


Ik ben mijn pas kwijt, ik wil een duplicaat pas aan vragen. Hoe werkt dat?

U logt in op erkenningen.nl. Ga naar het tabblad licenties Ga naar het onderwerp: Pasjes U voert het aantal duplicaten in en u klikt op aanvragen Betaal de factuur en het pasje wordt toegestuurd.

Als u de inlogcodes kwijt bent, bel het RVO loket: 088 042 42 42 (vanuit het buitenland via +31 70 379 80 00).


Ik ben mijn inlogcodes kwijt, hoe vraag ik nieuwe aan?

U logt in op erkenningen.nl. Klik op de inlogbutton. Linksonder in het scherm leest u hoe u nieuwe aan kunt vragen.


Hoe vraag ik een veiligheidsinstructie aan?

Ga naar de homepage van erkenningen.nl en volg de instructies.Wanneer is er een spuitlicentie nodig?

U heeft een spuitlicentie (Bewijs voor Vakbekwaamheid) nodig bij het toepassen of op voorraad hebben van middelen die zijn toegelaten voor professioneel gebruik. Middelen toegelaten voor niet-professioneel gebruik mogen zonder spuitlicentie (Bewijs voor vakbekwaamheid) worden toegepast volgens het voorgeschreven wettelijk gebruiksvoorschrift. Dit geldt dus zowel voor boeren als burgers.


Mag ik een particulier middel op mijn erf toepassen?

Ja, mits u het doet volgens de richtlijnen op het etiket


Hoe kom ik aan een vakbekwaamheidsbewijs IPM-KBA

Per 1 januari 2023 is het verplicht voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om rodenticiden te gebruiken, om zich te certificeren en het personeel aanvullend te scholen. Dat heeft de overheid bepaald en is geregeld door het CTGB. Persoonsexamens (cursus + examen) kan bij verschillende aanbieders. De bedrijfscertificering loopt via een audit bij een gecertificeerd bedrijf.


Wat moet ik weten van het Duitse vakbekwaamheidsbewijs

Aanvragen van een Duits vakbekwaamheidsbewijs gaat via de regionale Landwirtschaftskammer. Het Nederlandse UG of BG geeft het Duitse sachkundenachweis. Mogelijk zijn er per deelstaat verschillende administratieve procedures. Andersom kunt u op basis van de Sachkundenachweis een Nederlandse licentie aanvragen. Ingangsdatum is dan de startdatum van de Sachkundenachweis. Opvolgende licenties worden aangevraagd op basis van de Duitse nascholing "Bescheinigung-> Nachweis über die Teilnahme an einer Fort- onder Weiterbildungsmassnahme zur Sachkunde im Pflanzenschutz".


Hoe kan ik knaagdieren bestrijden zonder KBA vakbekwaamheidsbewijs?

U kunt preventieve maatregelen nemen, een professioneel knaagdierenbestrijder inhuren of gebruik maken van vallen of klemmen.


Mag ik een professioneel middel tegen onkruid op mijn erf toepassen?

Alleen wanneer u dat doet volgens de richtlijnen op het etiket.


Met welke smartphone kan ik de App van Bureau Erkenningen gebruiken?

De App van Erkenningen werkt het best op smartphones met het besturingssysteem Android vanaf 4.4 en op iOS vanaf versie 12.


Hoe verkrijg ik de licentie Adviseren gewasbescherming?

U schrijft zich in bij een van de HBO's die de cursus en het examen Adviseren gewasbescherming verzorgen. Na het behalen van het examen ontvangt u hiervan een certificaat, als u bij het HBO kunt laten zien, dat u ook in het bezit bent van een licentie Bedrijfsvoeren gewasbescherming. Op de site www.erkenningen.nl kunt u daarna een aanvraag indienen voor de licentie. Upload hierbij een kopie van uw certificaat AG en betaal de aanvraag (6,05).


Kan ik de licentie Adviseren gewasbescherming verlagen naar Bedrijfsvoeren gewasbescherming?

 • heeft u de licentie Adviseren gewasbescherming verkregen in de overgangsperiode op basis van uw licentie Bedrijfsvoeren gewasbescherming?

 • dan kunt u verlagen nadat u de licentie Adviseren gewasbescherming een keer verlengd heeft (u heeft voldoende bijeenkomsten gevolgd voor verlenging en u heeft een nieuw licentienummer gekregen).

 • Heeft u de licentie Adviseren verkregen door het behalen van de Module Adviseren op het HBO?

 • u kunt uw licentie Adviseren gewasbescherming verlagen naar Bedrijfsvoeren gewasbescherming.


Is het nodig de licentie Bedrijfsvoeren gewasbescherming te onderhouden als ik ook een licentie Adviseren gewasbescherming heb?

Nee, dat is niet nodig. De licenties gewasbescherming zijn gestapeld. Met het hoogste niveau (Adviseren) kunt u ook de taken/werkzaamheden doen die u met Uitvoeren gewasbescherming en Bedrijfsvoeren gewasbescherming kunt.


Mijn licentie Bedrijfsvoeren gewasbescherming is verlopen. Hoe zorg ik dat ik opnieuw in het bezit kom van deze licentie?

U doet opnieuw examen voor Gewasbescherming A en B. Nadat u beide examens heeft behaald, heeft u recht op de licentie Bedrijfsvoeren gewasbescherming.


Welke licentie heb ik nodig?

Zie hiervoor onze brochure op de site. De licenties zijn gestapeld. Dat betekent, dat als u een hogere licentie heeft, u hiermee ook de werkzaamheden van de lagere licentie kunt uitvoeren. Hierdoor hoeft u alleen maar de hoogste licentie te onderhouden door het volgen van verlengingsbijeenkomsten.