Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de meest gestelde vragen (FAQ)

Of zoek op trefwoorden

FAQ

Frequently Asked Questions (Veel gestelde vragen)

Welke regels gelden voor het gebruik van een gesloten zaadcoatingsmachine?

Ook een zaadcoatingsmachine moet bijgevuld worden met gewasbeschermingsmiddel. Dat mag alleen door een medewerker met Uitvoeren gewasbescherming of Bedrijfsvoeren. De werknemer met de veiligheidsinstructie voor werken met een volledig gesloten zaadcoatingsmachine mag niet met het middel in aanraking komen. Er is sprake van een "volledige gesloten zaadcoatingsmachine" indien er geen delen van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel ongecontroleerd buiten de zaadcoatingsmachine komen. De werknemer met veiligheidsinstructie komt zo niet in aanraking met het gewasbeschermingsmiddel.


Welke knaagdieren worden bedoeld bij het vakbekwaamheidsbewijs KBA

Bruine rat, zwarte rat en huismuis. B.v. Konijnen, hazen en spitsmuizen zijn geen knaagdieren, hun gebit is afwijkend.


Welke dieren vallen onder het vakbekwaamheidsbewijs mollen en woelratten

Dit vakbekwaamheidsbewijs geldt voor het bestrijden van mollen en woelratten met fosforwaterstoftabletten (mollentabletten)


Welk nummer kan ik bellen voor informatie?

U kunt bellen met het telefoonnummer +31 70 379 80 00. De RVO.nl beantwoordt hier uw vragen. Vanuit het buitenland kan gebeld worden naar: +31 70 379 80 00. Dit nummer is niet gratis.


Wat moet ik weten van het Belgisch vakbekwaamheidsbewijs

Aanvragen via www.fytolicentie.be. Het Nederlandse UG geeft de Belgische Fytolicentie P1. Het Nederlandse BG geeft het Belgische Fytolicentie P2. Het Nederlandse DB geeft de Belgische Fytolicentie P3


Wat is het bankrekeningnummer van Bureau Erkenningen?

RABO 0387 0446 04 Voor buitenland IBAN NL27 0387 0446 04


Wat is een veiligheidsinstructie?

Een door Bureau Erkenningen goedgekeurd plan, om werknemers te instrueren.


Waarom moet ik een vakbekwaamheidsbewijs hebben?

Dit wordt verplicht door de rijksoverheid. Zonder vakbekwaamheidsbewijs mag u geen professionele bestrijdingsmiddelen kopen, in bezit hebben en/of toepassen. De samenleving vindt bestrijdingsmiddelen risicovol en wil het gebruik en de afhankelijkheid van de middelen verminderen. Kennis van planten, groeiomstandigheden en gewasverzorging permanent in ontwikkeling en biedt telkens nieuwe mogelijkheden de afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen te verminderen.


Waaraan moet een houder met een niet Nederlands diploma voldoen?

Voor mensen met een niet Nederlands diploma geldt naast de inhoudelijke diploma eisen ook de houder van een bewijs van vakbekwaamheid beheerst de Nederlandse taal op zodanig niveau dat voorschriften op etiketten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en andere voor de toepassing van de wet geldende voorschriften begrepen en uitgevoerd kunnen worden. (Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden: H5, Art 19-3, van 5 september 2007; Staatsblad 2007 - 334). De kosten van een eventuele taaltoets komen voor rekening van de aanvrager.


Waar kan ik examen KBA of KBA-GB doen?

Examens KBA worden afgenomen door AOC's. Examens KBA-GB mogen afgenomen worden door:• AOC's, het Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing • Milieu en Volksgezondheid (CPMV) • Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie (EVM);Intern: Vanaf 12 december 2016 worden er weer examens KBA afgenomen. Vanaf 9 januari 2017 worden er weer examens KBA-GB afgenomen.


Voor wie is het vakbekwaamheidsbewijs KBA bestemd?

Voor agrarische ondernemers op het eigen bedrijf. Alle andere personenen dienen een vakbekwaamheidsbewijs voor professionele knaagdierbestrijding te hebben.


Voor wie is een veiligheidsinstructie bedoeld.

Voor de werknemer die geen vakbekwaamheidsbewijs heeft.


Voor welke handelingen is een Veiligheidsinstructie nodig?

Voor dertien verschillende handelingen

 • het bedienen van een volledig gesloten zaadcoatingsmachine;
 • het in een laboratorium ten behoeve van plantaardige weefselkweek in vitro gebruiken of voorhanden hebben van gewasbeschermingsmiddelen die volgens de desbetreffende toelating zijn bestemd om de levensprocessen van planten te beïnvloeden;
 • het bestrijden van aardappelopslag door middel van een gewasbeschermingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat door middel van handapparatuur, voor zover de apparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 • het doden van ongewenste planten met handapparatuur gevuld met een gewasbeschermingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat bij de selectie van bolgewassen en andere planten ten behoeve van veredeling, voor zover de apparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid.
 • pleksgewijze onkruidbestrijding met handapparatuur gevuld met een gewasbescher-mingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat in gewassen en natuurgebieden, voor zover de apparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 • pleksgewijze onkruidbestrijding met handbediende slangen voorzien van spuitdop en afschermkap verbonden aan een trekker met spuittank gevuld met een gewasbescher-mingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat in gewassen, voor zover de spuittank is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 • stobbebehandeling met handapparatuur gevuld met een gewasbeschermingsmiddel op basis van de werkzame stof glyfosaat in gewassen en natuurgebieden, voor zover de apparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 • toepassing van bewortelingspoeders op basis van indolylboterzuur;
 • uithangen van dispensers met middelen op basis van feromonen voor feromoonverwarring in fruitteeltgewassen;
 • insmeren van stammen met middelen op basis van kwartszand voor wildafweer in fruitteeltgewassen;
 • het vullen van bewaarbakken voor na de oogst van snijbloemen met een gebruiksklare oplossing naoogst toedienen van houdbaarheidsmiddelen aan bewaarbakken met snijbloemen m.u.v. middelen met gevaarsymbool Xn schadelijk, voor zover de oplossing is bereid door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 • het poten van aardappels met een trekker en aardappelpootmachine waarbij via poederdoseer-apparatuur middel(en) op basis van pencycuron worden toegediend tegen Rhizoctonia, voor zover de poederdoseerapparatuur is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid;
 • het bedienen van een machine voor fytodrip in uitgangsmateriaal, voor zover de machine is gevuld door een andere persoon die beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming als bedoeld in artikel 6.3, derde en vierde lid.

Voor elke handeling is een andere instructie nodig


Op welke browser werkt www.erkenningen het best?

Google Chrome


Mijn organisatie wil zelf kennisbijeenkomsten gaan organiseren. Hoe worden wij kennisaanbieder?

Stuur een e-mail bericht naar info@erkenningen.nl. Geef aan wat voor organisatie u bent en wie uw contactpersoon is. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden.


Mag ik met een middel dat ik zonder vakbekwaamheidsbewijs kan kopen, een bestrijding in het veld uitvoeren?

Meestal niet. U mag het middel alleen gebruiken voor de toepassingen die op het etiket staan.


Mag ik de veiligheidsinstructie van een ander gebruiken?

Ja dat mag, mits de instructie nog geldig is en over het te behandelen onderwerp gaat.


Mag iemand zonder vakbekwaamheidsbewijs middelen kopen?

Alleen niet-professionele middelen, welke uitsluitend mogen worden gebruikt voor wat er op het etiket staat.


Mag iedereen een veiligheidsinstructie geven?

Nee; alleen als de instructeur in het bezit bent van een vakbekwaamheidsbewijs.


Mag een licentiehouder met KBA-GB meteen rodenticiden inzetten?

Nee, u werkt volgens een handelingsprotocol. Het gebruik van rodenticiden is de laatste stap van de geïntegreerde beheersingsaanpak. U neemt eerst maatregelen om knaagdieren te voorkomen, gevolgd door niet-chemisch beheersen van knaagdieren. Daarna mag u - indien nog nodig - rodenticiden gebruiken. Uw bedrijf voldoet aan de certificeringseisen, dat betekent dat u werkt volgens het handelingsprotocol en dat uw bedrijf wordt meegenomen in audits over het gebruik van rodenticiden.


KBA-GB registratie lukt niet want e-mail komt niet aan.

Ga opnieuw via erkenningen.nl naar Registratie agrariër en pas het e-mail adres aan in bestaande gegevens. Dan wordt de verificatie mail opnieuw gestuurd naar het aangepast e-mailadres.


Ik heb een licentie (met) KBA. Wat moet ik doen als ik rodenticiden ook buiten wil gebruiken?

Nee, u werkt volgens een handelingsprotocol. Het gebruik van rodenticiden is de laatste stap van de geïntegreerde beheersingsaanpak.

U neemt eerst maatregelen om knaagdieren te voorkomen, gevolgd door niet-chemisch beheersen van knaagdieren. Daarna mag u - indien nog nodig - rodenticiden gebruiken.

Uw bedrijf voldoet aan de certificeringseisen, dat betekent dat u werkt volgens het handelingsprotocol en dat uw bedrijf wordt meegenomen in audits over het gebruik van rodenticiden.


Ik ben mijn pas kwijt, ik wil een duplicaat pas aan vragen. Hoe werkt dat?

U logt in op erkenningen.nl. Ga naar het tabblad licenties Ga naar het onderwerp: Pasjes U voert het aantal duplicaten in en u klikt op aanvragen Betaal de factuur en het pasje wordt toegestuurd.

Als u de inlogcodes kwijt bent, bel het RVO loket: 088 042 42 42 (vanuit het buitenland via +31 70 379 80 00).


Ik ben mijn inlogcodes kwijt, hoe vraag ik nieuwe aan?

U logt in op erkenningen.nl. Klik op de inlogbutton. Linksonder in het scherm leest u hoe u nieuwe aan kunt vragen.


Hoe vraag ik een veiligheidsinstructie aan?

Ga naar de homepage van erkenningen.nl en volg de instructies.


Hoe kan ik de KBA notitie op mijn pas verlengen?

Bijeenkomsten KBA worden vanaf 14 november weer hervat.

Voor het verlengen van de licentie KBA, UG+KBA, BG+KBA of BG+DB+KBA volgt u een kennisbijeenkomst KBA. Vanaf 14 november 2016 kunt u zich aanmelden voor bijeenkomsten KBA via de site van Bureau Erkenningen, erkenningen.nl.

Met een geldige licentie KBA, UG+KBA, BG+KBA of BG+DB+KBA mag u rodenticiden alleen binnen de bedrijfsgebouwen gebruiken van uw agrarisch bedrijf.


Wanneer is er een spuitlicentie nodig?

U heeft een spuitlicentie (Bewijs voor Vakbekwaamheid) nodig bij het toepassen of op voorraad hebben van middelen die zijn toegelaten voor professioneel gebruik. Middelen toegelaten voor niet-professioneel gebruik mogen zonder spuitlicentie (Bewijs voor vakbekwaamheid) worden toegepast volgens het voorgeschreven wettelijk gebruiksvoorschrift. Dit geldt dus zowel voor boeren als burgers.


Mag ik een particulier middel op mijn erf toepassen?

Ja, mits u het doet volgens de richtlijnen op het etiket


Hoe kom ik aan een vakbekwaamheidsbewijs Knaagdierbeheersing?

Als u geen vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming heeft, moet u een examen doen. Ga daarvoor naar een AOC of naar het CPMV of EVM.

Zie administratie.erkenningen.nl – informatie - aanmelden


Ik wil de aantekening Knaagdierbeheersing op mijn gewasbeschermingsbewijs. Hoe moet dat?

Volg een extra kennisbijeenkomst Knaagdierbeheersing. Daarna ontvangt u een pasje thuis met de aantekening erop. Dit geldt alleen voor de pasjes Uitvoeren, Bedrijfsvoeren en Bedrijfsvoeren+Distribueren


Wat moet ik weten van het Duitse vakbekwaamheidsbewijs

Aanvragen via de regionale Landwirtschaftskammer. Het Nederlandse UG of BG geeft het Duitse sachkundenachweiss. Mogelijk zijn er per deelstaat verschillende administratieve procedures.


Hoe kan ik knaagdieren bestrijden zonder KBA vakbekwaamheidsbewijs?

U kunt preventieve maatregelen nemen, een professioneel knaagdierenbestrijder inhuren of gebruik maken van vallen of klemmen.


Mag ik een professioneel middel tegen onkruid op mijn erf toepassen?

Alleen wanneer u dat doet volgens de richtlijnen op het etiket


Met welke smartphone kan ik de App van Bureau Erkenningen gebruiken?

De App van Erkenningen werkt het best op smartphones met het besturingssysteem Android vanaf 4.4 en op iOS vanaf versie 12.