Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de meest gestelde vragen (FAQ)

Of zoek op trefwoorden

FAQ

Veiligheidsinstructie aanvragen

Wilt u zelf een veiligheidsinstructie maken? Dan moet u dat eerst bij Bureau Erkenningen aanvragen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in.

Na het aanvragen ontvangt u per email een factuur en de documenten die u nodig heeft om uw veiligheidsinstructie te maken.

Nadat u de documenten heeft ingediend en de factuur heeft betaald, wordt uw veiligheidsinstructie beoordeeld. Is deze positief, dan krijgt u een goedgekeurde versie van uw veiligheidsinstructie toegestuurd.

Doel van de veiligheidsinstructie is het waarborgen van een veilige werksituatie.

Voorwaarden van Bureau Erkenningen voor erkenning van een veiligheidsinstructie:

De veiligheidsinstructie geeft ten minste voorlichting over:

  1. welke gevaren en risico’s voor de mens, gehouden dieren en het milieu, inclusief niet-doelwit-planten en -dieren, zijn verbonden aan het gebruik van het desbetreffende gewasbeschermingsmiddel door de concrete handeling;
  2. wat de symptomen van vergiftiging en de in voorkomend geval te nemen eerste-hulp- maatregelen zijn;
  3. wat de veiligste werkpraktijken zijn;
  4. hoe restanten van het middel en aangebroken verpakkingen moeten worden opgeruimd;
  5. welke noodmaatregelen moeten worden genomen in geval van lekkages, verspilling of andere onvoorziene gebeurtenissen.

Ook wordt in de beoordeling gevraagd hoe de instructie gegeven gaat worden.

U kunt ook gebruik maken van bestaande veiligheidsinstructies.

Snel naar: