Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de meest gestelde vragen (FAQ)

Of zoek op trefwoorden

FAQ

Kennisaanbieders

Licentiehouders volgen erkende kennisbijeenkomsten bij kennisaanbieders. Bureau Erkenningen erkent en beoordeelt deze kennisbijeenkomsten.

Kennisaanbieder worden

Wilt u zelf kennisaanbieder worden?
Vraag dan via e-mail (info@erkenningen.nl) eerst een inlognaam en wachtwoord aan.

Na inloggen kan via de website het kennisaanbod ter goedkeuring aan Bureau Erkenningen worden voorgelegd. Hieraan zijn kosten verbonden: € 50,- ex BTW. Lees voor het indienen van het kennisaanbod het protocol goed door. Indienen van een aanvraag betekent dat u instemt met het protocol voor kennisaanbieders en de Gedragscode gebruik ICT/bedrijfsmiddelen Bureau Erkenningen.

Na goedkeuring komt het kennisaanbod op de website van Bureau Erkenningen en kunnen licentiehouders zich aanmelden.

Waar moeten kennisbijeenkomsten aan voldoen?

De lesstof moet gericht zijn op de competenties die nodig zijn voor de verschillende licenties. Naast de geboden lesstof wordt ook de aanpak, het lesmateriaal en de docenten bekeken. Een compleet overzicht van de beoordelingscriteria en competenties voor kennisaanbod vindt u hier.

Beoordeling kwaliteit

Elke kennisbijeenkomst wordt afgesloten met een evaluatie. Deze dient voor interne kwaliteitscontrole bij de kennisaanbieder. Steekproefsgewijs wonen toezichthouders van Bureau Erkenningen het kennisaanbod bij. Zij bespreken hun bevindingen met de docent en rapporteren aan Bureau Erkenningen. Een onvoldoende beoordeling kan leiden tot intrekken van het kennisaanbod.

Verlengen licenties

Als kennisaanbieder bent u verantwoordelijk voor het correct invullen van deelnemersregistratieformulieren en het doorgeven van deze gegevens aan Bureau Erkenningen. Deze worden gebruikt voor het verlengen en uitgeven van licenties.

Voor elke licentiehouder die deelneemt betaalt de kennisaanbieder een afdracht van € 7,50 ex BTW per deelnemer aan Bureau Erkenningen.

Snel naar: