Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de meest gestelde vragen (FAQ)

Of zoek op trefwoorden

FAQ

Eisen voor kennisaanbod

Het kennisaanbod moet aan een aantal eisen voldoen. Dit wordt beoordeeld door Bureau Erkenningen. Het aanbod moet zich richten op de bij de licentie horende competenties. Aan digitaal aanbod worden aanvullende en specifieke eisen gesteld.

Competenties

Uitvoeren Gewasbescherming: een kennisaanbod dat past in deze categorie moet zich richten op: "De deelnemer kan de gewasbescherming verantwoord uitvoeren, ziekten en plagen herkennen en apparatuur en middelen veilig inzetten."

Bedrijfsvoeren Gewasbescherming (Veiligheid en Techniek): Een kennisaanbod dat past in deze categorie moet zich richten op: “De deelnemer kan zorgdragen voor de gewasbescherming door het verzorgen van de voorbereiding, de planning, de uitvoering en de evaluatie van de gewasbeschermende maatregelen.“

Bedrijfsvoeren Gewasbescherming (Teelt): Een kennisaanbod dat past in deze categorie moet zich richten op: “De deelnemer kan zorgdragen voor de gewasbescherming door het verzorgen van de voorbereiding, de planning, de uitvoering en de evaluatie van de gewasbeschermende maatregelen.“

Distribueren Bestrijdingsmiddelen (Transport en Opslag): Een kennisaanbod dat past in deze categorie moet zich richten op: “De deelnemer kan het coördineren van de opslag, het vervoeren van bestrijdingsmiddelen, rekening houdend met de geldige wet- en regelgeving.“

Adviseren Gewasbescherming: Een kennisaanbod dat past in deze categorie moet zich richten op: “De deelnemer beschikt over voldoende vaktechnische- en voorlichtingskundige kennis om beroepsmatig of in het kader van een commerciële dienst advies te verstrekt over de bestrijding van plagen en het veilig gebruik van pesticiden”. Adviezen worden gegeven vanuit de gezichtshoek van geïntegreerde gewasbescherming.

Knaagdierbeheersing (KBA): Een kennisaanbod dat past in deze categorie moet zich richten op: “De deelnemer kan de knaagdierenbestrijding verantwoord uitvoeren, aantastingen herkennen en apparatuur en middelen veilig inzetten.“ Dit kennisaanbod mag niet digitaal aangeboden worden.

Mollen en Woelratten bestrijding: Een kennisaanbod dat past in deze categorie moet zich richten op: “De deelnemer kan de mollen en woelrattenbestrijding met behulp van fosforwaterstoftabletten verantwoord uitvoeren, aantastingen herkennen en apparatuur en middelen veilig inzetten.“

Overige vragen en eisen

 • Voor welke sector en doelgroep is het aanbod bestemd ?
 • Hoe past het onderwerp bij deze doelgroep ?
 • Hoe komen de maatschappelijke actualiteiten terug in het aanbod ?
 • Welke kennisdoelstelling heeft dit kennisaanbod? Wat moeten de deelnemers na afloop, weten, kennen, kunnen of bewust zijn?
 • Welke inhoud heeft het kennisaanbod?
 • Geïntegreerde gewasbescherming, wat gebeurt er op het gebied van: preventie , teelt technische maatregelen , waarschuwing- en adviessystemen , niet chemische gewasbescherming, chemische gewasbescherming en toedieningstechnieken , emissiebeperking
 • Geïntegreerde knaagdierbeheersing , wat gebeurt er op het gebied van: preventie maatregelen, waarschuwingssystemen , niet chemische bestrijding , chemische bestrijding en toedieningstechnieken,-restantenbeperking
 • Welke aanpak (werkvormen, lesmethodes) wordt gekozen
 • Achtergrond van inleiders/docenten: wie staat er voor de groep, waar komt deskundigheid vandaan (praktisch of theoretisch)?
 • Hoe komen de werk- en bedrijfservaringen van de deelnemers aan bod?
 • Welk (les)materiaal krijgen de mensen na afloop mee naar huis?
 • Evaluatie : hoe meet u wat de deelnemers van deze bijeenkomst vonden?

Bij een kennisaanbod Adviseren Gewasbescherming gelden er een paar extra spelregels:

 • Bij het indienen van het aanbod moeten naam en functie van de inleiders/gastdocenten/docenten bekend zijn en van welke organisatie zij zijn.
 • Het deel van de bijeenkomst waarin de aangeboden kennis verwerkt wordt door de deelnemers middels ervarings- en kennisuitwisseling, is minstens 1/3 van het totale tijdsbeslag.
 • Het deel van de bijeenkomst waarin de aangeboden kennis verwerkt wordt door de deelnemers, bevat maximaal 15 deelnemers.
 • Deelnemers die niet beschikken over de licentie Adviseren, dienen aantoonbaar betrokken te zijn op de inhoud van de bijeenkomst.

Digitaal aanbod

De volgende eisen en vragen moeten worden gesteld voor digitaal kennisaanbod:

 • Hoe wordt de identiteit van de deelnemers tijdens de digitale bijeenkomst geverifieerd?
 • Wat wordt er gedaan om deelnemers vragen en antwoorden te laten stellen/geven aan elkaar (de interactie bevorderen – leren van elkaar)?

Aandachtspunten voor digitaal aanbod:

 • Kennis in de digitale cursussen dient aantoonbaar permanent vernieuwd te worden. Vanuit welke bron wordt kennis geput en hoe wordt actuele kennis geïmplementeerd in de site.
 • Kennisuitwisseling, tussen beroepsgenoten is een belangrijk element bij leren door volwassenen. Om de eenzijdigheid van digitale cursussen te verrijken met kennisuitwisseling dient er een platform te zijn waarop deelnemers kunnen discussiëren. Op het platform dienen minstens vier serieuze vragen gesteld en/of antwoorden gegeven te worden per module. Het platform wordt gemonitord door een web-master. Deze webmaster beoordeelt de forumbijdragen op relevantie ten aanzien van de bestudeerde stof. Pas na goedkeuring wordt een bijdrage zichtbaar op het forum voor andere deelnemers. Andere vormen van interactiviteit tussen deelnemers zijn toegestaan, mits voldoende beargumenteerd.
 • Er kunnen niet meer dan 2 modules per 24 uur afgerond worden.
 • Tussentijdse toets vragen moeten correct beantwoord worden om door te kunnen in het programma.
 • Drie maal fout antwoorden van één vraag of niet halen van een eindtoets stuurt de deelnemer terug naar het begin en roept op, om eerst de stof te bestuderen. Nieuwe deelname is pas na 24 uur mogelijk.
 • Deelname wordt “live” gemonitord.
 • Deelname wordt telefonisch geverifieerd.
 • Via logboeken kan BE nagaan wanneer deelnames geverifieerd zijn.
 • Een aanbod wordt per sector gemaakt.
 • Deelnemers worden per sector geregistreerd.
 • Een aanbod wordt normaal door onze beoordelaars verwerkt. (hoe is de doelstelling, hoe is de aanpak, wat is de inhoud, welke materie wordt op welk niveau en voor welke competentie behandeld).
 • Zo nodig wordt aanvullend een onderzoek gedaan door BE naar de kwaliteit door een speciaal ingehuurde ict toetsdeskundige.
 • In digitaal aanbod wordt zoveel mogelijk met visuele dragers (film, foto, schema’s etc.)
 • Een module wordt afgemeld door de site de complete stof is bekeken, de eindtoets is gehaald en minimaal vier forumbijdragen zijn goedgekeurd.
 • Persoons- en deelnameverificatie naar de realiseerbare stand van technische ontwikkelingen.