Nieuws: Corona virus (COVID-19) en licentieverlengingen | 24-3-2020

De preventieve maatregelen rondom het Corona virus hebben ook effect op kennisbijeenkomsten gewasbescherming. Zowel deelnemers als organisatoren hebben vragen over wel of niet doorgaan van bijeenkomsten en mogelijke gevolgen daarvan.

Kennisbijeenkomsten gewasbescherming (incl. knaagdierbeheersing en mollen/woelratten) kunnen tot 1 juni a.s. geen doorgang vinden. Alle geplande bijeenkomsten worden geschrapt.

Hoe er precies omgegaan wordt met licenties welke in de periode tot 1 juni vervallen, is nu nog niet bekend. Wel is bekend dat de ministeries in overleg zijn om dit vraagstuk op te lossen.

De nieuwe licenties Adviseren Gewasbescherming kennen een tussendatum van 1 april 2020, waarvoor de eerste kennisbijeenkomst moet zijn gevolgd. Deze tussendatum wordt opnieuw vastgesteld.

Mocht blijken dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, zal daar naar gehandeld worden.