Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de meest gestelde vragen (FAQ)

Of zoek op trefwoorden

FAQ

Knaagdierbeheersing

Er zijn vele manieren om knaagdieren te beheersen. Als niets meer helpt, kunt u chemische middelen inzetten.

Knaagdieren zoals muizen en ratten kunnen een lastig probleem vormen op uw (agrarische) bedrijf. Ze knagen aan alles wat los en vast zit en verspreiden ziektes.

Knaagdieren beheersen begint met voorkómen dat knaagdieren er kunnen zijn. Voedsel en schuilplaatsen onmogelijk maken. In en rondom gebouwen maatregelen nemen. Bestrijden met vallen en klemmen. Wanneer u ten langen leste professionele biociden moet gebruiken, heeft u een licentie knaagdierbeheersing IPM-KBA nodig.

Oud en nieuw

Tot 1 januari 2023 is er bij knaagdierbeheersing een onderscheid tussen binnen bedrijfsgebouwen en buiten bedrijfsgebouwen.

Vanaf 1 januari 2023 is dat onderscheid er niet meer. Ieder heeft voor gebruik van biocide de licentie IPM-KBA nodig. En uw bedrijf moet gecertificeerd zijn. U kunt dit aanvragen via administratie.erkenningen.nl.

In de brochure Knaagdierbeheersing kunt u lezen welke licentie u nodig heeft.

Let op

Vanaf 1 januari 2023 zullen de licenties KBA en KBA-GB niet meer bruikbaar zijn. Bij de toelating van middelen stelt het CTGB per 1 januari 2023 nieuwe eisen aan bedrijven en toepassers van rodenticiden.

Leidend in de knaagdierbeheersing is de IPM aanpak. Voor het uiteindelijke gebruik van de rodenticiden dient zowel de agrarier als het bedrijf gecertificeerd te zijn.

In het gebruiksvoorschrift van het de rodenticide staat aangegeven of het IPM-systeem gevolgd moet worden.

Meer over IPM-KBA

Lees meer over de nieuwe IPM-KBA licentie.

Meer over binnenkort verouderde licenties KBA en KBA-GB

Snel naar: